Поставка трубопроводів для будівництва II черги СТ «Позняки» м. Київ

Статус проекту:
Виконано
Термін виконання:
жовтень 2016 - липень 2017 року
Замовник:
ПАТ «Київенерго»

Виробник: ТММ-Енергобудᵀᴹ


Опис поставки:

Було виконано поставку блоків трубопроводів мережевої води Ду 1020 мм, загальною вагою 275,0 т.

Робочі параметри теплоносія:
- Температура до 150 ˚С;
- Тиск до 2,1 МПа.
Одночасно з елементами трубопроводів була поставлена запірна арматура Ду 1000.
Також були поставлені блоки та запірно-регулююча арматура для внутрішньоцехових трубопроводів Ду 250 – Ду 600 з параметрами середовища:
- Температура до 150 ˚С;
- Тиск до 2,1 МПа.
Загальна вага поставки обладнання для внутрішньоцехових трубопроводів склала 25 тонн.
Виконана поставка трубопроводів загальностанційного колектору газу Ду 700 мм. Дана система забезпечує подачу природного газу до водогрійного котла КВ-Г-116,3-150, номінальною потужністю 116,3 Гкал.
Загальна вага поставки обладнання для внутрішньоцехових трубопроводів склала 37 тонн.
Монтаж систем трубопроводів був виконаний силами власного підрозділу.
Після завершення монтажних робіт нашими фахівцями було проведено ультразвуковий контроль зварних з'єднань, а також гідравлічні випробування трубопроводів на міцність та герметичність.