Контроль якості

Контроль якості послуг, що надаються - невід'ємна частина роботи в усіх сферах цивілізованого світу. "ЗЕМ-Енергобуд" відповідально ставиться до своїх обов'язків на всіх етапах, тому ми гарантуємо найвищу якість усього обладнання, що обирається для комплектування об’єкту, та контроль всіх процесів нашої роботи.

Ми забезпечуємо відповідність виконуваних робіт і застосовуваних матеріалів, виробів і конструкцій вимогам проектної документації, БДН та іншим чинним нормативним документам, договорам на виробництво всіх видів робіт, створюємо умови запобігання порушенням вимог нормативних документів і законодавства, що регулює технологічні процеси в будівництві та контролюємо відповідність створюваної будівельної продукції та послуг вимогам споживачів.

Наша система контролю включає в себе вхідний контроль робочої документації, матеріалів і устаткування, операційний контроль окремих будівельних процесів і виробничих операцій, а також інспекційний поточний контроль.

З нашого боку якість контролюється також завдяки перевірці та впевненості в кваліфікації наших інженерно-технічних працівників, а в разі виявлення фактів порушення технології робіт, вимог ДБН та ін. нормативних документів, передбачені заходи дисциплінарної відповідальності.

Якість

Усі процеси системи контролю якості регламентуються внутрішнім документом, що чітко розподіляє та делегує обов'язки в середині компанії. І саме чітке розгалуження сфер відповідальності дає змогу легко перевіряти відповідність усіх процесів стандартам, на які ми орієнтуємось і мати точні дані щодо кожного етапу та якості надання кожної послуги. Документ базується на конкретних стандартах, затверджених на державному рівні ( ДСТУ ISO 9001:2015; ДБН А.3.2-2-2009. НПАОП 45.2-7.02-12. ССБП; ДБН А.1.1-1-2009; ДБН А.3.1-:2016; ВСН 123-90.).

Система управління якістю "ЗЕМ-Енергобуд" є сертифікованою ( Сертифікат №UA8O072.40025455.1-2018). Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам стандарту здійснюється шляхом проведення наглядового аудиту, періодичність якого регламентовано Угодою про використання сертифікату.

Сьогодні в усіх сферах, що так чи інакше пов'язані з енергетикою, спостерігається світова тенденція до збереження екологічного фону та мінімізації негативного впливу на довкілля.

Ми, зі свого боку, дотримуючись усіх вищезазначених державних стандартів, також уважно стежимо за змінами в екологічних стандартах на світовому рівні і намагаємось створити всі умови для забезпечення відповідності нашої роботи сучасним європейським та світовим еко-вимогам.